showcase text

Mladí hasiči SCAN 20180116 111649835Setkání mladých hasičů Lkáň, Beierfeld a Gauernitz - 2017/ Treffen der Jungendfeuerwehr Lkáň, Beierfeld und Gauernitz – 2017 , je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů / ist von der Europäischen Union im Rahmen des Kleinprojektefonds kofinanziert 

Fotky najdete na www.pranova.rajce.idnes.cz

 Aktivity projektu 

1) 7.7. 2017 v 15.00 hod. příjezd a ubytování partnerů do CV Leská, v 18.00 hod. společná večeře a předstvavení účastníků workshopu, 22.00 hod. noční pochodové cvičení, 23.00 hod. večeře. 2) 8.7. 2017 v 9.00 hod. spol. snídaně, 10.00 hod. odjezd na DMH do Lkáně, 11.30 hod. aktivní účast na Dnu mladých hasičů + oběd a večeře, 22.30 hod. večerka. 3) 9.7. 2017 v 9.00 hod. spol. snídaně, 10.00 hod. workshop na téma výchova mladých hasičů, 12.00 hod. společný oběd, 13.00 hod. předání diplomů a cen, 14.00 hod. rozloučení a odjezd partnerů!

Výsledkem realizace projektu je prohloubení stávající dobré spolupráce mezi partnery z Beierfeldu. Přidanou hodnotou je rozšíření této spolupráce a vytvoření nových kontaktů mezi mladými hasiči!

Prezentace práce s veřejností - 3x článek v tisku, v přílohách, DVD záznam z akce a webové stránky Obce Lkáň

 

100 2231

 

Kontakt

Obecní úřad Lkáň
Lkáň 83
411 15 Třebívlice
+420 416 594 357

Úřední hodiny

Pátek 19:00 - 20:00

Kalendář akcí

Žádná událost k zobrazení

Info vlk

Nabízíme občanům informace pomocí internetu! Napište nám své podněty a nápady pro zlepšení informací.
Váš Vlk